Verksamhet

Vad är Mindfulness?

MINDFULNESS, eller MEDVETEN NÄRVARO är idag ett etablerat begrepp och en behandlingsform som används vid stressreducering, utbrändhet, ångest, depressioner eller helt enkelt när du vill bli bättre på att uppleva NUET.

Mindfulness handlar om att vara närvarande
Här och Nu. Med konkreta verktyg som genom övning gör oss mer medvetna om var vår uppmärksamhet befinner sig just nu. Istället för att bara reagera automatiskt lär du dig att välja mer medvetet dina handlingar och beteende i olika livs-situationer.

Genom Mindfulness kan du hitta mer ro, acceptans och få bättre relationer, samt lära dig hantera stress, tankar, känslor och kropps-förnimmelser
som du upplever obehagliga. MBSR/Mindfulness Baserad Stress Reduktion är en vetenskaplig väldokumenterad metod baserad på grundaren av Mindfulness, Jon Kabat-Zinn Mindfulness handlar om att öka din egen medvetenhet om såväl det som sker i ditt inre som yttre.

Nycklar och verktyg i Mindfulness är att möta det du blir medveten om med öppenhet, uppmärksamhet och acceptans d v s utan att döma/värdera. Det är nu du verkligen kan leva mera i verkligheten!

Människor som praktiserar Mindfulness vittnar om:
Ökad självkänsla och självförtroende
Ökad medvetenhet om nuet som frigör kapaciteten att möta situationer med valmöjlighet
istället för att reagera automatiskt. Ökad medvetenhet bl.a. bidrar till förbättrade relationer.

Ökad förmåga till lugn, avslappning, förbättrad koncentration och kreativitet.
Mer livslust, glädje och energi, större självinsikt och förståelse för andra.
Bättre arbetsresultat och förmåga att hantera stress.

Vad är Kognitiv terapi?

Kognitiv kommer från det latinska ordet cogito = jag tänker. I kognitiv terapi utgår man från här- och nu-situationen samt att vi präglas och påverkas av vår uppväxtmiljö där olika händelser skapar vårt livsmönster. Ibland förekommer det att dessa livsmönster visar sig vara mindre välfungerande för individen. Det kan leda till olika former av psykiskt lidande.

I ett nära samarbete mellan patient och terapeut fokuserar man på patientens föreställningar/kognitioner, tankar, känslor och beteenden i olika situationer. Målet är att medvetandegöra och därigenom möjliggörs en förändring av gamla livsmönster. Detta gör det möjligt för oss att leva livet mer fullt ut. Känna av mer inre och yttre lycka och frid.

Genom kognitiv terapi och samtal kan du hitta mer ro, acceptans och få bättre relationer, samt lära dig hantera stress, tankar, känslor och kropps-förnimmelser som du upplever obehagliga.

Se artikel om oss i Aftonbladet. Klicka på Om oss längst upp på sidan.

Sorgbearbetning

Sorg gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker. Vid någon tidpunkt efter en förlust påbörjar vår hjärna en genomgång för att finna det som aldrig blev sagt eller fullbordat. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller gjort. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller gjort.

Du kanske är eller inte är medveten om denna genomgång, som börjar ganska kort efter en förlust. Faktum är att genomgången fortsätter från tid till annan ända fram till dess att kommunikationen fullbordas – något som vi ibland kan uppfatta som ett ältande.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. Kommunikation är nyckeln. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd.

Erfarenhet visar då att du försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.

Fakta om sorg -

Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:
•En känsla av bedövning
•Humörsvängningar
•Koncentrationssvårigheter
•Oregelbunden sömn
•Förändrade matvanor
•Energiförlust

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Ett väl beprövat handlingsprogram för känslomässig läkning vid separationer, dödsfall, konflikter, skilsmässor eller andra förluster. Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust

BodyHarmony-kropps-kännedom/upplevelser via mjuka kroppsrörelser.

Bodyharmony är en kroppsbehandling, där terapeuten arbetar både med dom fysiska/kroppsliga aspekterna likväl som de mentala och känslomässiga. Behandlingen är mycket mjuk och avlappnande.

Behandlingarna är individuellt anpassade efter just dina behov. Terapeuten arbetar mjukt och inkännande med sina händer och med ödmjuk närvaro, känner och ser områden i kroppen som är spända och följer sedan spänningens mönster för att se om kroppen vill släppa taget lite just nu eller inte. Många gånger blir spänningarna släppta av kroppen själv under behandlingen eller även kanske mellan behandlingarna.

Ibland håller spänningarna minnen som kan komma upp till ytan när muskeln/vävnaden slappnar av. Allt sker helt i din egen takt, som är mycket viktigt.. Ett avspänt sinne ger en mer avspänd kropp och tvärtom.

Behandlingen utförs med kläderna på.

Don McFarland var den amerikanska kiropraktorn som grundade och utvecklade Bodyharmony. På 80-talet introducerades det i Sverige på Axelssons Gymnastiska institut. Det är en syntes av de mest effektiva delarna ur mer än 60 olika framgångsrika kroppsterapier och healingformer världen över som Don studerade. Han var elev hos flera av de stora förgrundsgestalterna innom bl.a. Rolfing, Craniosakral terapi, Rosenmetoden, Gestaltterapi, Idrottsmedicin och Kiropraktik. För Don var det viktigt att Body Harmony är under ständig utveckling precis som människan och medvetenheten.

LPG - Endermologie, Lymfdränage och Bindvävsmassage som är en vetenskapligt beprövad metod.

• *Behandlingen är bra mot dålig cirkulation och kan också minska svullnaden i kroppen. *LPG-behandlingar är även bra mot celluliter, lokala fettdepåer, omformning av kroppen.* Påskyndar även återhämtning efter träning och träningsvärk minskar. *LPG-behandling används också före och efter kirurgiska ingrepp som plastikkirurgiska operationer för att påskynda läkningsprocessen samt minska svullnader. * Liposomreaktionen för fett- och cellulit-reduktion, kroppsskulptering och återstramning av huden men *behandlar även bl.a. ärr, gamla brännskador, muskulära smärttillstånd etc
• *Hur går en behandling till ? - Med ett munstycke på en maskin knådas och masseras huden och vävnaden både ytligt och djupare… *De flesta upplever en behaglig avslappnande behandling. Styrkan i behandlingen kan justeras beroende på din hudtyp.

Kostrådgivnig med kognitiv beteende inriktning!

BIA ( Bioelektrisk Impedans Analys) en vetenskaplig erkänd metod för att mäta kroppens sammansättning av fett, vätska och kroppscellsmassa, mestadels muskelmassa. Mer information på hemsidan.

Se artikel i Aftonbladet Söndag Tänk dig smal, klicka på Om oss längst upp på sidan.

Exempel på vad du kan söka för:

MBSR/Mindfulness Baserad Stress Reduktions Kurs
MBCT/MIndfulness Baserad Cognitiv Terapi Kurs
MBRP/Mindfulness Baserad Relapse/Återfalls Prevention för Medberoende och Anhöriga kurs
Vara mera Här och Nu
Personlighetsutveckling
Coaching
Existentiella funderingar
Relationsproblem
Stress och utmattningstillstånd
Sorg
Kriser
Depression
Olika slags fobier, t ex social fobi
Olika slags ångesttillstånd, t ex panikångest
Smärta - psykologisk samt fysiologisk
Medberoende och Anhörig
Missbruk eller beroende
Skönhet hälsa och väbefinnande
Problemlösning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License