Verksamhet

Vad är Mindfulness?

MINDFULNESS, eller MEDVETEN NÄRVARO är idag ett etablerat begrepp och en behandlingsform som används vid stressreducering, utbrändhet, ångest, depressioner eller helt enkelt när du vill bli bättre på att uppleva NUET.

Mindfulness handlar om att vara närvarande
Här och Nu. Med konkreta verktyg som genom övning gör oss mer medvetna om var vår uppmärksamhet befinner sig just nu. Istället för att bara reagera automatiskt lär du dig att välja mer medvetet dina handlingar och beteende i olika livs-situationer.

Genom Mindfulness kan du hitta mer ro, acceptans och få bättre relationer, samt lära dig hantera stress, tankar, känslor och kropps-förnimmelser
som du upplever obehagliga. MBSR/Mindfulness Baserad Stress Reduktion är en vetenskaplig väldokumenterad metod baserad på grundaren av Mindfulness, Jon Kabat-Zinn Mindfulness handlar om att öka din egen medvetenhet om såväl det som sker i ditt inre som yttre.

Nycklar och verktyg i Mindfulness är att möta det du blir medveten om med öppenhet, uppmärksamhet och acceptans d v s utan att döma/värdera. Det är nu du verkligen kan leva mera i verkligheten!

Människor som praktiserar Mindfulness vittnar om:
Ökad självkänsla och självförtroende
Ökad medvetenhet om nuet som frigör kapaciteten att möta situationer med valmöjlighet
istället för att reagera automatiskt. Ökad medvetenhet bl.a. bidrar till förbättrade relationer.

Ökad förmåga till lugn, avslappning, förbättrad koncentration och kreativitet.
Mer livslust, glädje och energi, större självinsikt och förståelse för andra.
Bättre arbetsresultat och förmåga att hantera stress.

Vad är Kognitiv terapi?

Kognitiv kommer från det latinska ordet cogito = jag tänker. I kognitiv terapi utgår man från här- och nu-situationen samt att vi präglas och påverkas av vår uppväxtmiljö där olika händelser skapar vårt livsmönster. Ibland förekommer det att dessa livsmönster visar sig vara mindre välfungerande för individen. Det kan leda till olika former av psykiskt lidande.

I ett nära samarbete mellan patient och terapeut fokuserar man på patientens föreställningar/kognitioner, tankar, känslor och beteenden i olika situationer. Målet är att medvetandegöra och därigenom möjliggörs en förändring av gamla livsmönster. Detta gör det möjligt för oss att leva livet mer fullt ut. Känna av mer inre och yttre lycka och frid.

Genom kognitiv terapi och samtal kan du hitta mer ro, acceptans och få bättre relationer, samt lära dig hantera stress, tankar, känslor och kropps-förnimmelser som du upplever obehagliga.

Se artikel om oss i Aftonbladet. Klicka på Om oss längst upp på sidan.

Sorgbearbetningskurs

Ett väl beprövat handlingsprogram för känslomässig läkning vid separationer, dödsfall, konflikter, skilsmässor eller andra förluster.

Kostrådgivnig med kognitiv beteende inriktning!

BIA ( Bioelektrisk Impedans Analys) en vetenskaplig erkänd metod för att mäta kroppens sammansättning av fett, vätska och kroppscellsmassa, mestadels muskelmassa. Mer information på hemsidan.

Se artikel i Aftonbladet Söndag Tänk dig smal, klicka på Om oss längst upp på sidan.

Exempel på vad du kan söka för:

MBSR/Mindfulness Baserad Stress Reduktions Kurs
MBCT/MIndfulness Baserad Cognitiv Terapi Kurs
MBRP/Mindfulness Baserad Relapse/Återfalls Prevention för Medberoende och Anhöriga
Vara mera Här och Nu
Personlighetsutveckling
Coaching
Existentiella funderingar
Relationsproblem
Stress och utmattningstillstånd
Sorg
Kriser
Depression
Olika slags fobier, t ex social fobi
Olika slags ångesttillstånd, t ex panikångest
Smärta
Medberoende och Anhörig
Missbruk eller beroende
Skönhet hälsa och väbefinnande
Problemlösning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License